Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν προϊόντα που φροντίζουν και ενισχύουν την προσπάθεια του ανθρώπου να απελευθερωθεί από ενεργειακά μπλοκαρίσματα, εγκλωβιστικές σκέψεις, πεποιθήσεις και συναισθήματα ή εμπόδια στην ομαλή ροή της ενέργειας.