Στην παρούσα κατηγορία θα βρείτε πιο εξειδικευμένα προϊόντα για ενεργειακούς θεραπευτές, καθώς πρόκειται για εργαλεία ενισχυτικά και βοηθητικά ενεργειακών θεραπειών.