Η Danae Light διαθέτει ταχυονισμένα προϊόντα κατάλληλα για τον ενεργειακό καθαρισμό από αρνητικές ενέργειες, τόσο τον δικό σας, όσο και των χώρων σας.