Τα παρακάτω προϊόντα αφορούν την ενεργειακή προστασία του ατόμου από εξωτερικές πηγές και ενέργειες, ώστε το άτομο να παραμένει στο κέντρο του.