Ακόμη και αν φροντίζετε για την κατάσταση της υγείας σας, έχετε σκεφτεί ότι το περιβάλλον στο οποίο ζείτε, μπορεί να σας επιβαρύνει; Η Danae Light προσφέρει ταχυονισμένα προϊόντα, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για την εξισορρόπηση και εναρμόνιση της ακτινοβολίας που μπορεί να δέχεται ο άνθρωπος, τόσο από το φυσικό περιβάλλον (γεωπαθολογία), όσο και από το τεχνητό (ηλεκτρομαγνητικό νέφος) βοηθώντας σας με τον τρόπο αυτό να διατηρήσετε την ευεξία και ενέργειά σας.