Τα ταχυονισμένα ελιξίρια είναι ταχυονισμένο νερό, ως καταλληλότερος αγωγός και δέκτης πληροφορίας. Κάθε ελιξίριο εφαρμόζεται με μορφή σπρέι στο πεδίο της αύρας (γύρω από το σώμα σας) και έχει μία συγκεκριμένη λειτουργία και ποιότητα. Η ποικιλία είναι τόσο μεγάλη, ώστε να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και χρειάζεστε.